Kъм "Състезания"

Първи кръг (22 януари 2011)


Повече от 15 години се провежда Националната олимпиада по информатика. Тя протича в няколко кръга, като на последния (финален) кръг се събират най-добрите ученици от цялата страна. Лауреатите на финалния кръг се приемат без изпит в елитните български университети, а от най-добрите се избира разширения състав на националния отбор по информатика.


Ден 1

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Прави линии

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Разлика от кубове

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Ивет Лалова

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Начупена линия

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Отсечки

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Таблица

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Кръгли числа

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Телефон

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Делимост

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Температура

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Тестове, анализи и други файлове

Анализ на задача "Кино" от група А
Анализ на задача "Прави линии" от група А
Анализ на задача "Разлики от кубове" от група А
Анализ на задача "Ивет Лалова" от група В
Анализ на задача "Начупена линия" от група В
Анализ на задача "Ябълки" от група В
Анализ на задача "Отсечки" от група С
Анализ на задача "Таблица" от група С
Анализ на задача "Кръгли числа" от група С
Анализ на задача "Телефон" от група D
Анализ на задача "Делимост" от група D
Анализ на задача "Температура" от група D
Анализ на задача "Фигура" от група Е
Анализ на задача "Ремонт" от група Е
Анализ на задача "Число" от група Е
Тестовете и авторовите решения за група А
Тестовете и авторовите решения за група В
Тестовете и авторовите решения за група С
Тестовете и авторовите решения за група D
Тестовете и авторовите решения за група Е