Полезни материали


Архив от решения на състезатели


Решения на Светослав Колев
swetko@gmail.com
Решения на Искрен Чернев
iskren.chernev@gmail.com
Решения на Момчил Томов
pascala@abv.bg
Решения на Антон Анастасов
anastasov.bg@gmail.com

Някои от най-добрите състезатели, които са събирали решенията си на различни задачи през годините, имат желанието да споделят с вас труда си. архивът има за цел да събере на едно място това, което не е предназначено за показ, но което се създава в изобилие, което човек е във вихъра на състезателната тръпка. можете свободно да използвате тези материали, но ви молим да не злоупотребявате с тях. ако смятате, че вашият архив ще бъде полезен за останалите състезатели, ще се радваме да ни го изпратите на infoman@musala.com.


Юбилейни статии


Самоподготовка и мотивация - PDF DOC


Развитието на всеки състезател зависи до голяма степен от самоподготовката. Дори да е от голяма школа и да може да разчита на учителите си, идва момент, в който ученикът надвишава нивото, за което школите имат капацитет да го подготвят. Много преди това обаче, повечето хора не могат да се възползват от възможностите, които са им предоставени...

Динамично програмиране - PDF DOC


Динамичното програмиране (оптимиране) е един от най-важните раздели на състезателната информатика, главно поради честото (ако не и преобладаващо) срещане на такива задачи по състезания. Почти няма международна олимпиада, на която поне единия ден да не се даде някакъв вид динамично програмиране; също така в големи тренировъчни програми от типа на USACO или TopCoder този вид задачи е особено често срещан. Това се дължи не само на интересните проблеми и приложението на тази техника в реални задачи, но също така и на сравнително лесното изготвяне на задачи и тестове за тях...

Геометрията в състезателното програмиране част1: PDF част2: PDF


Стремежът да се постигне моделиране на обектите от реалния свят неизбежно сблъсква човек геометрията, а поради необходимостта компютърът да работи с нея се налага изучаването на (слабо застъпената в средното ни образование) аналитична геометрия. Въпреки че на някои състезания тя все още се отбягва, все по-масово започва да се следва примера на руските състезания по информатика, в които на геометричните задачи се набляга още от "ранна детска възраст"...

Попитахме учителите - PDF


Напредъкът на науката информатика и повишаването нуждите от нея, изискват да се обърне сериозно внимание на качеството на обучение в българските училища. Очакванията и потребностите на учениците непрекъснато растат, което налага динамика в образователната система. Какво е мнението на 44 преподаватели по информатика от 20 училища в страната - прочетете в юбилейната ни статия!