Връзки


Български


Компютърен клуб на ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"


http://debian.fmi.uni-sofia.bg/cs-club/

Страницата на клуба е място, където се събират разлини ресурси имащи връзка с неговата дейност. Тук ще откриете архиви от контролите на клуба и различни други състезания.

Конкурс на PC Magazine Bulgaria и Musala Soft


http://konkurs.musala.com/

Сайтът съдържа архив на задачите давани всяка година в конкурса, започвайки от 7-то му издание (2000-01). Материалите на всяка задача включват условието на задачата, тестови примери, анализ на задачата и изпратените от участниците решения. Задачите обхващат широк кръг от теми и заслужават внимание.

ПРАНКА


http://pranka.sourceforge.net/

Страницата на курса "Проектиране и анализ на компютърния алгоритми" (ПРАНКА), преподаван във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" през 2001-02 съдържа много добри лекции и материали за подготовка, обхващащи най-често срещаните алгоритми.

FMIopen


http://fmiopen.hit.bg

На страницата на FMIopen има задачи от различни състзания, новини за текущи събития, препратки към интересни сайтове и форум. Форумът е отворен за всеки който иска да участва и позволява дискусии по различни проблеми.Сайтът е "мъртъв" (не се актуализира) от много време.


Английски


Dictionary of Algorithms, Data Structures, and Problems


http://www.nist.gov/dads/

Този сайт е не само речник за основните алгоритми, структури от данни и проблеми, но и място където можете да намерите програми (сорс код) за тях.

Electronic Journal of Combinatorics


http://www.combinatorics.org/

Електронният журнал по комбинаторика има за цел да събира статии от всички области на информатиката и да дава възможност на всеки читател да има достъп до тях безплатно.

Stanford GraphBase


ftp://labrea.stanford.edu/pub/sgb

Stanford GraphBase е група от програми и структури от данни, които генерират и манипулират графи и мрежи. Пакетът е труд на Donald Knuth в Stanford University, като най-новата версия винаги може да се свали от сървъра на Факултета по информатика на университета. За да разгледате пакета ще ви е нужен CWEB (комбинация между езика C и TEX), който можете да свалите от

тук.

Stony Brook Algorithm Repository


http://www.cs.sunysb.edu/~algorith/

Тази уеб страници има целта да служи като изчерпателна колекция от алгоритмични задачи. В нея можете да намерите над 70 фундаментални проблема. Описанията им, решенията и допълнителните материали са взети от книгата The Algorithm Design Manual. Тъй като практичният човек по-често търси програма вместо алгоритъм, има препратки към голям брой програми на полезни алгоритми.

STRMAT


http://www.cs.ucdavis.edu/~gusfield/strmat.html

Strmat е библиотека от програми на C реализиращи много добре множество стрингови алгоритми. Набляга се на алгоритмите за точно пасване (exact matching), особено такива използващи Z-алгоритъма, суфиксни дървета и търсене на поврарящи се образци според няколко различни дефиниции на "повтаряне". Библиотеката е в процес на продължително развитие. Тя е започната от Dan Gusfield, като много хора да допренесли за нейното развитие - особено Jim Knight и Jent Stoye.

USA Computing Olympiad - Training Program


http://ace.delos.com/usacogate/

Тренировъчната програма на Компютърната олимпиада на САЩ предоставя над 100 състезателни задачи и различни теоретични материали. Изпратените решения на задачите се проверяват от автоматизирана програма, която позволява по лесен начин да ги коригирате ако те са грешни или бавни. Тази тренировъчна програма ще е от полза на всеки състезател или ентусиаст в областта на информатиката.