Kъм "Състезания"

X.Есенен турнир по информатика - 2010


Есенният турнир по информатика е едно сравнително младо състезание. За първи път се проведе в края на месец ноември през 2001. Желанието на организаторите, а и на екипа за извънкласна работа по информатика, е турнирът да се превърне в едно от значимите събития в българския информатичен живот.


Ден 1

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Произведения

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Рекунструкция

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Състезаниe

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Контролни

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Reconstruction

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Различни цифри

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Красиви числа

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Числова редица

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Паркиране

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Самолети

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Златната среда

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Ловно куче

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Тестове, анализи и други файлове

Резултати от Международния турнир по информатика
Резултати за група C
Резултати от проверяващата система за група C
Резултати от проверяващата система за група B
Резултати за група B
Резултати от Международния турнир по информатика
Резултати от проверяващата система
Резултати за група D
Резултати от проверяващата система за група D
Решения на участниците за група A
Решения на участниците за група C
Решения на участниците за група B
Решения на участниците за група D