Kъм "Състезания"

Programmer of the Month (POTM)


http://members.tripod.com/~POTM

Един път на всеки няколко месеца се дава задача, която може да се реши с програма на C, C++, PERL, JAVA, Fortran, UNIX shells/tools. След като всички изпратят решенията си се определя победител. Състезанието е започнало като вътрешно състезание в AT&T.