Kъм "Състезания"

Arab Olympiad in Informatics (AOI)


http://www.aast.edu/competition/aoi

Арабската олимпиада по информатика е едно от най-скоро създадените регионални състезание - през юли 2002 се проведе за първи път. Олимпиадата се състои от няколко състезания между участващите ученици и студенти, които трябва да решат житейски проблеми използвайки компютърни алгоритми. Създаването на олимпиадата е било вдъхновено от провеждането регионалните състезания за ученици в Европа и Китай, и най-вече от Международната олимпиада по информатика (IOI) - световното състезание, събиращо най-способните информатици от цял свят.