Новини


Турнир за купата на Декана на ФМИ


На 13 декември 2015 от 9:30 до 15:00 във Факултета по математика и информатика към СУ "Св. Климент Охридски" ще се провде традиционния Турнир за купата на Декана. В него могат да вземат участие всичи студенти от редовните бакалавърски специалности на факултета.  Състезанието ще бъде по правилата на ACM и ще включва около 10 задачи.  Желаещите да участват е добре да изпратят имейл на гл. ас. Георги Георгиев, в който да напишат своите име, специалност, курс и факултетен номер.

Освен за студенти от ФМИ състезанието традиционно ще е отворено и за всички други, като ще има и онлайн версия в spoj0. Тъй като задачите са много и с различна трудност, то е чудесна тренировка за всеки един състезател.

Алгоритми в графи. Основни алгоритми


Тази книга е резултат от дългогодишните изследвания и практика на Автора и представя неговата гледната точка за един от най-популярните дялове на Теорията на алгоритмите -- алгоритмите в графови структури. Те се прилагат за решаването на изключително много и изключително важни --
теоретични и приложни -- задачи. Книгата съдържа дефиниции на необходимите за алгоритмиката в графови структури понятия, формулировки на важните твърдения, както и доказателства на тези твърдения, които са полезни за усвояване на алгоритмите. Най-важната особеност на текста е, че за
разлика от повечето аналогични издания в тази област, всички предложени алгоритми са програмно реализирани на реален език за програмиране. По този начин, без да се теоретизира
излишно и без да се пренебрегват детайлите на същинската имплементация, аргументирано е оценена сложността им по време в най-лошия случай.

Широката приложимост на представения инструментариум е обоснована с многобройни приложни задачи, които могат да бъдат моделирани с него и решени програмно. Езикът за програмиране е C, като не се използват никакви библиотечни функции, освен функциите за форматиран вход и изход. Това прави предлаганите решения преносими на различни платформи, където да бъдат
доразвивани със средствата на съответната програмна парадигма.

Книгата ще бъде полезна за специалисти в различни области, които използват графови модели за изследване на обектите на областта си и съответните алгоритми в графи, за решаване на възникнали практически проблеми. Книгата ще представлява интерес както за опитни
програмисти, които могат да намерят в нея много полезни за работата си идеи, така и за начинаещи, които правят първите си стъпки в професията.

Турнир за купата на Декана 2013


На 1-ви декември 2013 г. от 10 ч ще се проведе юбилейното 10-то издание на турнира за купата на Декана на ФМИ. Самото състезание е в ACM стил и ще включва 8-12 задачи, имащи варираща сложност. Традиционно голяма част от задачите са на ученическо ниво, което прави турнира идеална тренировка за всеки състезател. 

Студентите от I до IV курс на ФМИ могат да участват в присъственото състезание, докато всички останали могат да се включат в online версията на турнира