Списък на университетите, дали заявка за участие в XXI. Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране:

1. Варненски икономически университет - 3 отбора

2. Бургаски свободен университет - 2 отбора

3. Софийски университет "Св. Климент Охридски" - 4 отбора

4. Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград - 1 отбор

5. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - 2+1 отбора

6. Aмерикански университет - Благоевград - 1 отбор

7. Технически университет - София - 2 отбора

8. Варненски свободен университет - 3 отбора

9. Нов български университет - София - 2+1 отбора

10. Русенски университет "А. Кънчев" - 2 отбора

11. Великотърновски университет - 1 отбор

12. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" -  1 отбор

Отбори

* НБУ , Ръководител: Ласко Ласков

1 отбор: Георги Петров – капитан, Александър Ненков, Атанас Андреев

2 отбор: Лазар Лазаров – капитан, Борис Тодоров, Божидар Златев

3 отбор: Кръстин Кръстев - капитан, Борислав Иванов, Емануил Дамянов

* ЮЗУ, Ръководител: Иван Тренчев

Отбор: Светослав Славков - капитан, Кирил Гащеовски, Благовест Касабов

* ТУ- София

1 отбор: Антония Ташева - капитан, Емануил Владев, Костадин Костадинов

2 отбор: Виктор Попов - капитан, Константин Ангелов, Валентин Бахтев

* Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Ръководител: Никола Вълчанов

Отбор: Борислав Митрев - капитан, Георги Спасов, Васил Рангелов

* ВСУ, Ръководител: ст.ас Г.Момчева, ст. ас. В. Спасова

1 отбор: Владимир Блъсков - капитан, Петър Мичев, Константин Щерев

2 отбор: Преслав Дудев - капитан, Даниел Желязков, Добромир Енчев

3 отбор: Николай Димитров - капитан, Пламен Иванов, Слав Кукенски

* Търновски университет, Ръководител: В. Бакоев

Oтбор: Любомир Русев - капитан

* СУ - София, Ръководител: доц. д-р Красимир Манев, Петър Армянов

1 отбор: Искрен Чернев - капитан, Преслав Дат Ле, Васил Люцканов

2 отбор: Александър Георгиев - капитан, Борис Странджев, Ивайло Странджев

3 отбор: Борис Даскалов - капитан, Веселин Георгиев, Матей Нейков

4 отбор: Свилен Марчев - капитан, Петър Иванов, Васил Великов

* Русенски университет,  Ръководители: Каталина Григорова, Пламенка Христова

1 отбор: Венцислав Русев - капитан, Георги Вачев, Деян Иванов

2 отбор: Александър Илиев - капитан, Александър Александров, Илияна Трифонова

* Шуменски университет, Ръководители:Бисерка Йовчева, Милко Янков

1 отбор: Адриан Атанасов - капитан, Калоян Куртев, Димо Малчев

2 отбор: Стефан Стратиев - капитан, Недялко Недялков, Дафинка Чирилкова

3 отбор: Пламен Марков - капитан, Георги Димитров, Виктор Балинов

* БСУ, Ръководители: доц. Динко Гичев, Димитър Минчев