Резултати


XXXIII. Национална олимпиада по информатика втори кръг - 2017 година

Вторият (областен) кръг на Националната олимпиада по информатика се проведе на 19 март 2017 г.

XXXIII. Национална олимпиада по информатика трети кръг - 2017 година

Повече от 15 години се провежда Националната олимпиада по информатика. Тя протича в няколко кръга, като на последния (финален) кръг ...