Kъм "Състезания"

TopCoder


http://www.topcoder.com/

Почти всяка седмица TopCoder провежда online състезание по програмиране. Освен редовните седмични състезания, през няколко месеца се провеждат и турнири с големи парични награди. Турнирите имат вида на обикновенните състезния, но се провеждат в няколко кръга. За всеки следващ кръг се класират определен брой участници, представили се най-добре на предишния. Последната фаза на турнирите се провежда като присъствено състезание. Състезанията на TopCoder се провеждат от няколко години и набират все по-голяма популярност. Участниците са от цял свят и от всички възрастови категории. Задачите са с различна сложност, от задачи за начинаещи програмисти, до сложни алгоритмични задачи, срещащи се на международни олимпиади за ученици и студенти. Позволените езици за програмиране са C++, C#, Java, VB.NET. Състезанието изисква както алгоритмични знания, така и гъвкаво използване на езика за програмиране. Тези му черти го правят подходящо за млади състезатели по информатика (студенти и ученици), така и за професионалисти в областта на софтуерната разработка.