Kъм "Състезания"

Mind Sports Olympiad Worldwide - Programming Contests


http://www.msoworld.com/programming.html

На този адрес има редовно програмистко състезание провеждащо се по интернет. Организатори са хората провеждащи Олимпиадата за "умствени" спортове (Mind Sports Olympiad).