Kъм "Състезания"

ACM International Collegiate Programming Contest (ICPC)


http://icpc.baylor.edu/icpc/

Международното студентско състезание по програмиране на ACM (Association for Computing Machinery) е ежегодно събитие, което дава възможност на студентите да покажат и подобрят техните умения и знания в областта на програмирането и решаването на различни проблеми. Състезанието е разделено на два етапа - отначало отборите участват в регионални състезания, провеждани по цял свят, а след това отборите-победители участват заедно в световния финал. Оценяването на задачите става по време на самото състезание и решения на дадена задача могат да се изпращат, докато изпратеното решение се приеме за вярно. Крайното класиране се определя от броя решени задачи и сумарното време за работа върху тях (за всяко изпратено грешно решение преди вярното се добавя наказателно време).