Състезания


Пролетен турнир по информатика


Почти всяка година в края на май или началото на юни се провежда Пролетния турнир по информатика. Състезанието е индивидуално, като учениците са разделени в няколко възрастови групи. Най-често резултатите от това състезание играят важна роля за определянето на националните отбори по информатика за Балканската и Международната олимпиада по информатика.


Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране


Ежегодно в България се провежда студентско състезание по информатика. Правилата и начинът на провеждане са като тези на Международното студентско състезание по програмиране на ACM: Оценяването на задачите става по време на самото състезание и решения на дадена задача могат да се изпращат, докато изпратеното решение се приеме за вярно. Крайното класиране се определя от броя решени задачи и сумарното време за работа върху тях (за всяко изпратено грешно решение ...


Международна олимпиада по информатика


Международната олимпиада по информатика се провежда ежегодно в различни държави, като в нея участват ученици от средните училища по цял свят. Състезанието е индивидуално и всяка държава има право да участва с най-много четирима официални състезатели. Олимпиадата се провежда под егидата на UNESCO и е една от петте научни олимпиади от този ранг. Обикновено в два дена участниците трябва да решат по 3 алгоритмични задачи за 5 часа, като след ...


Младежка балканска олимпиада по информатика


Младежката балканска олимпиада по информатика е новоорганизирано състезание за ученици на възраст до 15 и половина години от държавите на Балканския полуостров. Целта му е да открива млади таланти, да им дава възможност за изява и нови запознанства. Всеки отбор се състои от четирима състезатели и двама ръководители. Състезанието се провежда в два сътезтелни дни, във всеки от които състезателите трябва да решават алгоритмични задачи за 2,5 часа, като след ...