Състезания


Турнир за купата на декана


През декември 2004 година за първи път беше организиран този турнир по програмиране. Той се състои от две паралелни състезания. В едното вземат участие студенти от първи и втори курс. Те се състезават в сградата на ФМИ на СУ индивидуално, но по правилата на ACM. Има и оnline версия на състезанието. В нея могат да участват всички желаещи. Те решават същите задачи, но по правила подобни на тези от IOI. Победителите от двете надпревари получават като награда купа от декана на ФМИ.


Турнир за тортата на директора на СМГ


Турнирът за тортата на директора на СМГ се провежда от 2005 година. През 2007 започна инициативата да се канят състезатели от цялата страна. По традиция на награждаването се раздават торти.


Национален семинар по информатика


От няколко години се провежда Националният семинар за обучение и извънкласна работа по информатика. Целта му е да събере на едно място всички хора занимаващи се с информатика на училищно ниво - ученици, учители, националния екип за извънкласна работа по информатика и др. По време на семинара се четат различни полезни лекции и се провеждат състезания. През последните две години семинарът беше част от подготвката на националния отбор по информатика ...


Aрхиви на състезания


Можете да намерите архиви на състезания от 2002 и 2003.