Kъм "Състезания"

Трети кръг (23-25 април 2010, Плевен)


Повече от 15 години се провежда Националната олимпиада по информатика. Тя протича в няколко кръга, като на последния (финален) кръг се събират най-добрите ученици от цялата страна. Лауреатите на финалния кръг се приемат без изпит в елитните български университети, а от най-добрите се избира разширения състав на националния отбор по информатика.


Ден 1

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Частици

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Разделяне

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Отсечки

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Всички цифри

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Облицовка

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Дата-палиндром

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Влакове

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Ден 2

Кучешка храна

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Разходка в Кайлъка

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Тайнопис

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Последна цифра

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Машина на времето

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Плюс половин човек

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Безделници

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Посрещане

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Тестове, анализи и други файлове

Класирания Групи A и B
Класирания Група A
Класирания Група B
Класирания Група C
Класирания Група D
Класирания Група E
Оценки на участниците Група A
Оценки на участниците Група B
Оценки на участниците Група С
Оценки на участниците Група Е
Оценки на участниците Група D
Резултати от проверяващата система първи ден за група АВ
Резултати от проверяващата система първи ден за група C
Резултати от проверяващата система първи ден за група E
Резултати от проверяващата система първи ден за група D
Резултати от проверяващата система втори ден за група АВ
Резултати от проверяващата система втори ден за група C
Резултати от проверяващата система втори ден за група E
Резултати от проверяващата система втори ден за група D
Решения на участниците ZIP за група АВ
Решения на участниците ZIP за група C
Решения на участниците ZIP за група E
Решения на участниците ZIP за група D
Тестове и авторови решения ZIP за група АВ
Тестове и авторови решения ZIP за група С
Тестове и авторови решения ZIP за група Е
Тестове и авторови решения ZIP за група D