Kъм "Състезания"

Национална олимпиада по информатика - национален кръг 2016


Между 22 и 25 април в град Хасково се проведе Националния кръг на Националната олимпиада по информатика. По традиция той събра най-добрите 100 състезатели по информатика сред учениците в България.


Ден 1

kelvelt

Март 14, 2021, 3:34 преди обяд

http://vslevitrav.com/ - brand cialis and levitra

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Последователни кубове

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Двоични палиндроми

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Боядисване на ограда

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Двоични палиндроми

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Звънът на часовниковата кула

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Ден 2

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Химична лаборатория

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Тестове, анализи и други файлове

Класиране група АB
Класиране група С
Класиране група D
Класиране група Е
Списък с Лауреати
Състев на разширения националeн отбор до 15,5 години
Състав на разширения националeн отбор по информатика за ученици
Решения и тестове група AB - ден 1
Решения и тестове група AB - ден 2
Решения и тестове група C - ден 1
Решения и тестове група C - ден 2
Решения и тестове група D - ден 1
Решения и тестове група D - ден 2
Решения и тестове група Е - ден 1
Решения и тестове група Е - ден 2