Kъм "Състезания"

Трети кръг (07-08 май 2011, Хасково)


Повече от 15 години се провежда Националната олимпиада по информатика. Тя протича в няколко кръга, като на последния (финален) кръг се събират най-добрите ученици от цялата страна. Лауреатите на финалния кръг се приемат без изпит в елитните български университети, а от най-добрите се избира разширения състав на националния отбор по информатика.


Ден 1

Отсечки

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Лабиринт

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Фукушима

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Щастливото мече

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Часовник

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Триъгълници

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Правилна дума

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Лотария

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Къщичка

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Скрити съобщения

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Ден 2

Медиани

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Частици

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Правоъгълник

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Зареждане с гориво

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Системни администратори

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Числов триъгълник

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Супер прости

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Кубчета

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Палиндромно време

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Тестове, анализи и други файлове

Класиране за групи А И В
Класиране за група А
Класиране за група В
Класиране за група С
Класиране за група D
Класиране за група E
Резултати от първи ден за групи А и В
Резултати от първи ден за група C
Резултати от първи ден за групa D
Резултати от първи ден за групa E
Резултати от втори ден за групи А и В
Резултати от втори ден за група С
Резултати от втори ден за група D
Резултати от втори ден за група Е
Решения на участниците от групи А и В
Решения на участниците от група С
Решения на участниците от група D
Решения на участниците от група Е
Тестове и авторови решения за група D
Тестове и авторови решения за група E
Тестове и авторови решения за групи А и В
Тестове и авторови решения за група С