Kъм "Състезания"

II. Младежка балканска олимпиада по информатика - 2008


Младежката балканска олимпиада по информатика е новоорганизирано състезание за ученици на възраст до 15 и половина години от държавите на Балканския полуостров. Целта му е да открива млади таланти, да им дава възможност за изява и нови запознанства. Всеки отбор се състои от четирима състезатели и двама ръководители. Състезанието се провежда в два сътезтелни дни, във всеки от които състезателите трябва да решават алгоритмични задачи за 2,5 часа, като след приключването на състезателното време решенията им се оценяват с различни тестови примери и се прави съответното класиране.


Ден 1

kelvelt

Март 21, 2021, 3:47 преди обяд

http://hcialischeapc.com/ - cheap cialis online

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Ден 2

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Тестове, анализи и други файлове

Тестове ден 1
Тестове ден 2