Kъм "Състезания"

III. Младежка балканска олимпиада по информатика - 2011


Младежката балканска олимпиада по информатика е новоорганизирано състезание за ученици на възраст до 15 и половина години от държавите на Балканския полуостров. Целта му е да открива млади таланти, да им дава възможност за изява и нови запознанства. Всеки отбор се състои от четирима състезатели и двама ръководители. Състезанието се провежда в два сътезтелни дни, във всеки от които състезателите трябва да решават алгоритмични задачи за 2,5 часа, като след приключването на състезателното време решенията им се оценяват с различни тестови примери и се прави съответното класиране.


Ден 1

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

1.2. Puzzles

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Ден 2

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.