Място Идент Име Град Училище Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 akrobat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 winner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lucky общо
1 SF3-E3 Даниел Райков Атанасов София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 280
1 HK-E1 Мария Недялкова Бакалова Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 4 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 280
2 HK-E5 Добрик Георгиев Гергиев Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 270
2 SF3-E5 Иво Даниел Дилов София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 10 0 10 10 0 70 270
2 PD-E4 Климентина Веселинова Гичева Пловдив ОМГ"Ак. К. Попов" 5 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 270
2 YB-E1 Пламен Боянов Комитов Ямбол МГ "Атанас Радев" 5 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 270
3 RS-E1 Калина Здравкова Китова Русе ЦУТНТ 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 240
3 SF3-E6 Христо Веселинов Венев София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 240
9 SH-E2 Антон Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 56 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 220
10 VN-E3 Илиян Йорданов Йорданов Варна МГ ”Д-р Петър Берон” 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 70 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 216
11-13 PL1-E2 Даниил   Десимиров   Доцев Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 210
11-13 VN-E1 Диляна Антонова Младенова Варна МГ ”Д-р Петър Берон” 5 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 210
11-13 PL1-E7 Любомир   Емилов   Цонков Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 210
14 HK-E4 Преслав Александров Александров Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 70 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 80 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 80 200
15 PD-E1 Евгени  Петков  Петков Пловдив ОМГ"Ак. К. Попов" 5 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 20 190
16 PD-E6 Здравко   Стефанов  Върбанов Пловдив ОМГ"Ак. К. Попов" 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 180
17-20 PD-E2 Атанас Николаев Андонов Пловдив ОМГ"Ак. К. Попов" 5 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
17-20 SH-E4 Васил Николаев Марков Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
17-20 VN-E2 Димитър Радославов Линов Варна МГ ”Д-р Петър Берон” 5 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 170
17-20 PD-E3 Кристиан Георгиев Георгиев Пловдив ОМГ"Ак. К. Попов" 5 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 10 10 0 10 10 0 0 10 0 0 50 170
21 RS-E2 Васил Ивов Атанасов Русе ЦУТНТ 5 8 8 0 8 8 8 8 8 8 0 30 8 8 0 8 0 8 0 8 8 8 56 8 8 0 0 0 8 0 8 0 0 32 152
22 SF1-E2 Йосиф Якуб Рахия София 27 СОУ  5 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
23-24 HK-E3 Александър Пламенов Шумаков Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 10 0 10 10 0 0 0 10 10 0 20 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 30 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 120
23-24 SH-E3 Габриела Веселинова Василева Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
25 PL1-E5 Кирил   Александров   Йонов Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 110
26 HK-E7 Димитър Николаев Карев Хасково СОУ „Св. Паисий Хилендарски” 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
27 SF3-E2 Георги Красимиров Марков София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8 56 8 8 0 0 0 8 0 8 0 0 32 88
28-33 HK-E2 Мария Юлиянова Филипова Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 70
28-33 SH-E1 Александър Юлиянов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 40
28-33 SH-E6 Евгений Флавианов Филипов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 40
28-33 PL1-E4 Ивалина   Любомирова   Попова Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 40
28-33 PL1-E6 Люба   Георгиева   Иванова Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 40
28-33 SH-E7 Теодор Николаев Николаев Шумен СОУ "Сава Доброплодни", Школа А&Б 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 40
34 HK-E6 Тодор Красимиров Вълков Хасково ОУ „Христо Смирненски” 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 40
35 SF3-E4 Деница Пенчева Пенчева София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 8 0 8 0 0 32 32
36-38 SF3-E1 Александър Незабравков Чергански София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
36-38 PL1-E1 Виктория   Емилова   Енчева Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
36-38 PL1-E8 Никола   Руменов   Александров Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
39-43 PD-E5 Стилиана  Василева  Симеонова Пловдив ОМГ"Ак. К. Попов" 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
39-43 SH-E5 Александър Янков Янев Шумен ІІ ОУ"Д-р Петър Берон", Школа А&Б 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39-43 PL1-E3 Екатерина   Михайлова   Влаевска Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39-43 SF1-E1 Иван Георгиев Станев София 27 СОУ  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39-43 SF0-E1 Камен Петров Николов София 41 ОУ "Патриарх Ефтимий", Школа А&Б 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0