НОИ 2004 Втори кръг - Група D
Забележка
  участник D1 сума D2 сума D3 сума Общо папка признати са следните грешки:
1 Георги Юлиянов Гюрчев 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300 RUSE\D\GUG\  
2 Жана Георгиева Николаева 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300 VARNA_MG_D\D\JGN\  
3 Любомир Йорданов Иванов 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300 VARNA_MG_D\D\LJI\  
4 Мартин Донев Георгиев 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300 VARNA_MG_D\D\MDG\  
5 Николай Владимиров Йорданов 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300 GABROVO_MG\GRUPA-D\NVJ\  
6 Тодор Пламенов Парушев 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300 VARNA_MG_D\D\TPP\  
7 Филип Илиев Рашев 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300 GABROVO_MG\GRUPA-D\FIR\ неправилно име DFM.EXE
8 Михаил Христов Ковачев 20 20 20 20 20 100 0 20 20 20 20 80 20 20 20 20 20 100 280 SHUMEN_PMG\D\MHK\  
9 Димитър Стойков Стойков 20 20 20 20 20 100 0 20 0 20 20 60 20 20 20 20 20 100 260 VARNA_MG_D\D\DSS\  
10 Стефан Димитров Маринов 20 20 20 20 20 100 0 20 0 20 20 60 20 20 20 20 20 100 260 VARNA_MG_D\D\SDM\  
11 Светослав Николаев Узунов 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 20 80 180 PLOVDIV_OMG\D\SNU\  
12 Атанас Димитров Михнев 20 20 20 20 20 100 0 20 0 20 20 60 0 0 0 0 0 0 160 STARA_ZAGORA_PMG\D\ADM\  
13 Анна Цветанова Миленкова 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 40 20 20 20 0 20 80 120 VARNA_MG_D\D\ACM\  
14 Александра Владиславова Боишина 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Sofia-27SOU\Aleks неправилни всички имена
15 Йордан Илиянов Илиев 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 100 GABROVO_MG\GRUPA-D\JII\  
16 Калина Юриева Кандиларова 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 100 RUSE\D\KJK\  
17 Рени Костадинова Димитрова 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Sofia-27SOU\reni неправилни всички имена
18 Светлозар Филипов Воденичаров 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 100 PLOVDIV_OMG\D\SFV\ неправилно име DFM.EXE
19 Христо Петров Димитров 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 100 STARA_ZAGORA_PMG\D\HPD\  
20 Димитър Бориславов Анастасов 20 20 20 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 80 VARNA_MG_D\D\DBA\  
21 Пламен Атанасов Петков 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 20 0 0 0 20 20 VARNA_MG_D\D\PAP\  
22 Росен Ромилов Русинов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 - - - - - 0 20 VIDIN_PMG\D\RRR\  
23 Веселин Николаев Кънчев  . . . . . 0 . . . . . 0 . . . . . 0 0 Sofia-27SOU\vesko неправилни всички имена
24 Виктор Красенов Иванов . . . . . 0 . . . . . 0 . . . . . 0 0 RAZGRAD_GPCHE\D\VKI  
25 Десислава Живкожа  Иванова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VARNA_SLAVEJKOV\D\DJI\  
26 Калоян Христов Вълканов - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 0 VARNA_SLAVEJKOV\D\KHV\  
27 Николай Велиславов Йончев - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 RUSE\D\NVJ\ неправилно име DFM.EXE
28 Нино Веселинов Ненчев - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 0 RUSE\D\NVN\  
29 Стоян Ивов Атанасов 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - - - - 0 0 RUSE\D\SIA\  
30 Събо Руменов Русев - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUSE\D\SRR\  
31 Тим  Владимиров Владимиров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sofia-27SOU\tim неправилни всички имена