Kъм "Състезания"

Трети кръг (29-30 април 2006, Стара Загора)


Повече от 15 години се провежда Националната олимпиада по информатика. Тя протича в няколко кръга, като на последния (финален) кръг се събират най-добрите ученици от цялата страна. Лауреатите на финалния кръг се приемат без изпит в елитните български университети, а от най-добрите се избира разширения състав на националния отбор по информатика.


Ден 1

Всички задачи А

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Всички задачи В

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Всички задачи С

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Всички задачи D

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Всички задачи Е

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Ден 2

Всички задачи А

Напиши коментар


Няма да се показва в коментарите ви.

Проверка против роботи добавящи СПАМ коментари.

Тестове, анализи и други файлове

Log файлове от системата от първи ден ZIP архив
Log файлове от системата ZIP архив
Log файлове от системата ZIP архив
Класиране HTML за група A
Класиране PDF за група A
Класиране за всички групи XLS
Решенията на участниците от първи ден ZIP архив за група А
Решенията на участниците ZIP архив за група C
Решенията на участниците ZIP архив за група B
Решенията на участниците ZIP архив за група D
Решенията на участниците от втори ден ZIP архив за група А
Тестовете от първи ден ZIP архив за група А
Тестове ZIP архив за група C
Тестове ZIP архив за група B
Тестове ZIP архив за група D
Тестовете от втори ден ZIP архив за група А